Toerisme op Curacao

Zoals dit voor veel landen het geval is zal het toerisme op Curacao zeer belangrijk zijn als inkomstenbron voor de lokale economie. Andere landen hebben vaak nog meer soorten inkomsten en ook op Curacao is dit het geval, toch is de toeristen industrie een belangrijke bron van inkomsten. De economie van Curacao heeft dus een aantal onmisbare pijlers waarop het gebaseerd is.

Het is zeker niet zo dat alle toeristen op Curacao last minute vakanties boeken maar dat zou wat betreft de toeristen industrie best mogen. De uitbaters van de accommodatie zullen immers hun rekeningen wel betaald krijgen en dus zal er geld de lokale economie binnen blijven komen. Sterker nog, als een Curacao vakantie last minute ook niet verkocht wordt en een kamer dus leeg zou blijven komt er niets voor die kamer binnen. Dat voor Curacao toerisme belangrijk is mag hieruit blijken want als toeristen weg blijven zal niet alleen een kamer leeg blijven maar zal ook de verdere toeristen industrie daaronder lijden. Restaurants en cafés zullen minder klanten hebben en zo ook musea en verhuurbedrijven van boten, auto’s en duik uitrusting. Bovendien zullen de toeleveranciers van deze bedrijven en de hotels van het toerisme op Curacao afhankelijk zijn en niet zomaar alternatieve bronnen van inkomsten kunnen vinden. Bedrijven die op de een of andere manier met het toerisme verbonden zijn zullen daar dus automatisch erg afhankelijk van zijn. Zoals bij zoveel landen het geval is zal ook op het gebied van toerisme en economie Curacao erg afhankelijk zijn van buitenlandse bezoekers.

Het toerisme is niet altijd belangrijk geweest, dat in de geschiedenis Curacao meerdere heersers heeft gehad, had meestal te maken met het feit dat een nieuwe heerser de oude het licht in de ogen niet gunde of nadelige gevolgen ondervond van de activiteiten die plaats vonden, toch ging het nooit om het eiland zelf. Dat nu Curacao toeristen aan trekt is natuurlijk iets dat vooral de laatste eeuw ontstaan is toen mensen ook zo ver op vakantie konden gaan. Dit is iets dat voor de uitvinding van het vliegtuig ondenkbaar was en ook waren mensen financieel niet in staat om op vakantie te gaan, laat staan ver. Het toerisme op Curacao kreeg een grote duw toen Shell in 1914 een raffinaderij oprichtte om de uit zuid Amerika afkomstige olie te verwerken. De eerste pogingen werden ondernomen om toeristen naar het eiland te krijgen al was dit nog op kleine schaal. Wellicht waren Nederlandse toeristen de eerste belangrijke groep die naar het eiland kwamen omdat Curacao zeker in de vroege twintigste eeuw een Nederlandse kolonie was. De zelfstandigheid in 1954 zorgde er voor dat Curacao ook naar andere landen in het gebied ging kijken. Dat toeristen en hotels een belangrijke combinatie waren was echter al lang duidelijk omdat de link met zuid Amerika door middel van de olie al langer toeristen aan trok. Een grote stroom Amerikaanse toeristen kwam op gang toen de Verenigde Staten in 1960 besloten om Cuba te boycotten en de Amerikanen een andere tropische bestemming binnen bereik zochten.

Het mag duidelijk zijn dat de economie van Curacao in belangrijke mate steunt op het toerisme. Daarnaast is ook de raffinaderij belangrijk voor de economie omdat deze werkgelegenheid biedt en een belangrijk deel van de handel voor haar rekening neemt. Het toerisme op Curacao heeft vrijwel geen verbinding met het bestaan van de raffinaderij al zullen bedrijven die aan de toerisme industrie leveren ook aan de raffinaderij leveren. Een andere niet onbelangrijke bron van inkomsten is de handel waaronder de offshore handel en de Vrije Zone onder vallen. Veel Amerikaanse toeristen die met cruise schepen naar Curacao komen zullen aanleggen in de haven van Willemstad. Deze haven is een binnen haven die tot de beste en de diepste in het Caribische gebied behoord en daardoor is deze erg geschikt voor de container overslag en scheepsreparatie. Dat op Curacao toerisme erg belangrijk blijft heeft dus ook deels te maken met de haven die voor andere bedrijfstakken van levensbelang is. Wat altijd belangrijk is bij een eiland economie is het feit dat nieuwe ontwikkelingen kostbaar zijn omdat heel veel materialen aangevoerd moeten worden. Dat toeristen en hotels in aantallen in een ideale situatie gelijk omhoog gaan betekend dat Curacao een grote inhaal slag heeft moeten maken. Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot en in sommige gevallen zijn mooie stukken van het eiland hiervoor geofferd. In andere gevallen is voor de groei van het toerisme op Curacao gebruik gemaakt van bestaande structuren die het eiland te bieden had.

Dit is zeker te merken met nieuwe ontwikkelingen die ondernomen worden en waarbij het behoudt van de natuur voorop staat. Zeker omdat deze natuur goed beschermd wordt is de aard van het toerisme wel veranderd. Waar op Curacao toeristen in het verleden vooral voor het tropische klimaat kwamen ligt nu duidelijk de nadruk op de natuur. Zowel op het land als in het water is op dit gebied veel te beleven en daarom is duiken ook een zeer belangrijke pijler van de toeristen industrie. Dit is duidelijk niet alleen het geval bij de Nederlandse toeristen die Curacao aan doen om te genieten van alles wat het eiland te bieden heeft maar dit geld voor alle bezoekers. Terwijl de toeristische sector dus zeer belangrijk blijft zal de aard van het toerisme veranderen en hiervoor heeft Curacao veel te bieden. Het mag duidelijk zijn dat de toeristen op Curacao dit erg waarderen en daarom het eiland ook graag aandoen. Dat sommige mensen bij last minute aanbieders te rade gaan heeft voornamelijk te maken met het te besteden budget. Deze mogelijkheid heeft echter wel een nieuwe mogelijkheid aangeboden om naar Curacao toeristen te lokken die voorheen wellicht afzagen van een relatief dure vakantie. De toeristen sector op Curacao is dus nog steeds aan het ontwikkelen en daardoor ook nog steeds groeiende. Het is dan ook duidelijk dat door deze ontwikkelingen het toerisme en economie op Curacao sterk verbonden zullen blijven en samen met de andere industrieën belangrijke pijlers onder de economie zullen blijven.